About me/KontaktANNA SIEŃKOWSKA
TEL 888 099 434
ansien@go2.pl

Wystawa w Arsenale w Poznaniu wspólnie z galeriami : Rozruch, Centralne Oko, Think Art

Plakat wystawy ,,Powrót do korzeni" Galeria Bielska BWA 21.06.2013


                                                    

  Anna Sieńkowska  Tekst: dr Agnieszka Balewska
   Myśląc o dzisiejszej sztuce, w kontekście wielowymiarowej – ogólnie pojmowanej kultury i świadomości artystycznej, która rozwinęła różnorodne systemy ekspresji artystycznej oraz liczne sposoby komunikacji wizualnej, to artysta – twórca nie potrafi i też z pewnością nie chce jednocześnie zapomnieć o trwałych pojęciach i znakach, symbolach funkcjonujących w wielu minionych i istniejących hegemoniach i cywilizacjach. Owe kultywowane znaczenia – jako archetypy zasklepiają się bezustannie i odnoszą bezpośrednio do trwałych zasad i elementarnych sytuacji dotyczących natury rzeczy, a przede wszystkim rozważają sposób istnienia człowieka w jego równoległych polach osobowości: „kobiety i mężczyzny”. Także przejawiają się one w swoich, spolaryzowanych rolach i wzajemnych przemieszczeniach również uświadamiają nam, etyczny wymiar ludzkiej odpowiedzialności za relacje miłości, przyjaźni, czy też odwiecznego sporu, często nienawiści oraz dualistycznego żeńsko – męskiego splotu, jako dopełniającej się i przeciwstawnej natury.
     Zatem te „aspekty życia” poruszane są w pracach Anny Sieńkowskiej, jako artystki grafika – malarki, której głęboko doświadczony sposób rozumienia świata pozwala jej widzieć rzeczy i sprawy rzeczywistości w sposób precyzyjny, istotny dla sprawy i wagi nie tylko samej sztuki wizualnej, ale też życia potocznego. Właśnie taka refleksja, przywoływana jest w przedstawianej twórczości na przestrzeni ostatnich, kilku latach cierpliwej, analitycznej pracy Anny Sieńkowskiej - jej sztuki najnowszej - w malowanych formatach na kartonie, płótnach w technikach mieszanych / głównie w akrylu. Zatem prezentowane, „pozorne skupienia i zestawianie” często dwóch osób: „kobiety i mężczyzny” - w „przeznaczeniu nieuniknionego spotkania”, to „one” też wg autorki - nigdy nie będą takie same, ani nie będą sobie wystarczająco bliskie - w sensie wsobnego i wzajemnego rozumienia, ani odczucia, gdyż jak wiemy „rozum zawodzi i zostają tylko emocje…”
      Dlatego Anna Sieńkowska stara się być wierna swojej drodze „nagiej, niepudrowanej prawdy”, na której oparciu buduje swój system estetycznych wartości. W malowanych pracach posługuje się kolorytem lokalnym i gładko kładzionym światłocieniem, klarownym konturem – opisową kreską oraz subtelnie rozprowadzaną farbą – barwą, które to elementy mają swoje właściwe znaczenie  i intensywność.
     Okazuje się, że prezentowane przez artystkę uniwersalne prawdy duchowe / dot. duszy i ciała, czyli przeżycia sensu stricte: „duszewne” / emocjonalne / intelektualne / fizyczne - mają wspólne zasady i różną, ale też miarodajną regułę duchową. Owa reguła jest budowana na przestrzeni tysiącleci: przemijania i przeplatania się różnych kultur, wartości etycznych, estetycznych, logicznych – wiedzy, ale także i kryzysów, wyczerpania potencjału znaczeń. Tym samym przemianowują się one na inny, kolejny poziom świadomości w kontekście religii, władzy, siły, lub przewalczenia idei w kolejną formę kulturowego – cywilizacyjnego bytowania na Ziemi…
     O tychże humanistycznych przemianach i świadomościowych zjawiskach mówi sztuka artystki i przejawia się w niej - silne poczucie przekazu, wręcz misji „oznaczenia tychże prawd i reguł świadomości” do oglądu zewnętrznego, wpływając bezpośrednio na obserwację i percepcję u odbiorcy – widza. Przyznaję, że prezentowany dramat ludzkiego istnienia i uwikłania w nierozwiązywalne relacje i związki - pokazany, jako konflikt, cierpienie i spór w pracach Anny Sieńkowskiej jest rzeczywiście i estetycznie i symbolicznie - przenikliwie dojmujący, przemawiający i rozszerzający wyobraźnię oraz współodczuwanie. A w czasie poznawania coraz bardziej i wnikliwiej tej sztuki, poddaje ona - ludzkiemu opisowi i osądowi: strefę pytań i odpowiedzi, w kolejnych archetypach – symbolach i niekończących się znakach twórczego języka sztuki…


Wystawy, Plenery:


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz